BETTY CHIC
קדש 681 :כתובת
אופקים :עיר
08-6521124 :טלפון
5% :אחוז הנחה
אוטומטית :תנאי הנחה
שמלות ערב, בייסיק, חליפות, חולצות, מכנסים ועוד :הערות
הלבשה :קטגוריה
סגור חלון

באפשרותך לבדוק האם בית העסק 
.שלעיל מחויב לאימון הציבור