BITE MEAT
ויצמן 22 :כתובת
נס ציונה :עיר
08-9300949 :טלפון
5% :אחוז הנחה
אוטומטית :תנאי הנחה
בשרים על האש, מוקפצים, תאילנדי, משלוחים באזור חלוקה מוגבל :הערות
מסעדות ובתי קפה :קטגוריה
סגור חלון

באפשרותך לבדוק האם בית העסק 
.שלעיל מחויב לאימון הציבור