EUROPIZZA
העצמאות 58 :כתובת
אשדוד :עיר
08-8671191 :טלפון
5% :אחוז הנחה
אוטומטית :תנאי הנחה
פיצות מכל הסוגים, תוספות לבחירה, משלוחים :הערות
מסעדות ובתי קפה :קטגוריה
סגור חלון

באפשרותך לבדוק האם בית העסק 
.שלעיל מחויב לאימון הציבור