EUROPCAR - יורופקאר
הירקון 76 :כתובת
תל אביב-יפו :עיר
*505050 :טלפון
6% :אחוז הנחה
אוטומטית :תנאי הנחה
השכרת רכב בארץ ובעולם, ההנחה ניתנת על תשלומים שקליים בלבד :הערות
השכרת רכב :קטגוריה
www.europcar.co.il
סגור חלון

באפשרותך לבדוק האם בית העסק 
.שלעיל מחויב לאימון הציבור