European Comport
.שנהב 52, א.ת :כתובת
ברקן :עיר
03-9607569 :טלפון
10% :אחוז הנחה
אוטומטית :תנאי הנחה
ייצור שיווק והפצה של מזרונים, בסיסים למיטה, מיטות נוער ומיטות חשמליות/ מתכווננות :הערות
רהיטים, נגרות ומזרנים :קטגוריה
סגור חלון

באפשרותך לבדוק האם בית העסק 
.שלעיל מחויב לאימון הציבור