Bonita de mas
אלוף מגן, בנין גינדי :כתובת
תל אביב-יפו :עיר
08-9330567 :טלפון
5% :אחוז הנחה
אוטומטית :תנאי הנחה
הלבשה תחתונה לנשים, פיג'מות וכותנות. רק תשלום בכרטיס ישראכרט-הוט בבית העסק ישירות, יקנה את ההנחה במעמד החיוב. תשלום בכל אמצעי אחר כדוגמת פיי-פאל, מאסטר פס ודומיהם לא יקנו כל הנחה :הערות
הלבשה תחתונה :קטגוריה
www.bonitademas.co.il
סגור חלון

באפשרותך לבדוק האם בית העסק 
.שלעיל מחויב לאימון הציבור