Best wine
מטלון 59 :כתובת
תל אביב-יפו :עיר
03-6874616 :טלפון
10% :אחוז הנחה
אוטומטית :תנאי הנחה
החנות לאוהבי יין. יינות יחודיים מצרפת, איטליה ודרום אפריקה :הערות
מזון ומשקאות :קטגוריה
סגור חלון

באפשרותך לבדוק האם בית העסק 
.שלעיל מחויב לאימון הציבור